en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
翠消红减
Pinyin
cuì xiāo hóng jiǎn
Explanation
Meaning
形容女子姿容减退。
Context
宋·柳永《八声甘州》词:“对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华休。惟有长江水,无语东流。”
Example
~乱如麻,隔妆台慵梳掠,掩菱花。 ◎元·李子昌《梁州令》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.052s