en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
措心积虑
Pinyin
cuò xīn jī lǜ
Explanation
Meaning
犹言处心积虑。指长久考虑在心。
Context
宋·何坦《西畴常言》:“逮迹其自为,则因循惰弛,罕克自强,措心积虑,甘心为小人,而不以为病。”
Example
有识之士疑之,则以谓潜师游方之外者也,其~皆与吾道殊,初不可以强而同。 ◎明·宋濂《
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s