en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
大音希声
Pinyin
dà yīn xī shēng
Explanation
Meaning
指最大最美的声音乃无声之音。
Context
《老子》:“大音希声,大象无形。”王弼注:“听之不闻名曰希,不可得闻之音也。有声则有分,有分则不宫而商矣。分则不能统众,故有声者非大音也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s