en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
淡泊以明志,宁静以致远
Pinyin
dàn bó yǐ míng zhì níng jìng yǐ zhì yuǎn
Explanation
Meaning
淡泊:恬淡寡欲;宁静:安宁恬静;致:达到。不追求名利,生活简朴以表现自己高尚的情趣;心情平稳沉着,才可有所作为。
Context
汉·刘安《淮南子·主术训》:“是故非淡薄无以明德,非宁静无以致远,非宽大无以兼覆。”
Example
我们要做到~。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s