en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
迭见层出
Pinyin
dié jiàn céng chū
Explanation
Meaning
屡次出现。 清 王士禛 《池北偶谈·谈艺三·摘句图》:“予讀 施愚山 侍讀五言詩,愛其温柔敦厚,一唱三歎,有風人之旨。其章法之妙,如天衣無縫……至於清詞麗句,疊見層出。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s