en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
反风灭火
Pinyin
fǎn fēng miè huǒ
Explanation
Meaning
比喻施行德政。
Context
《后汉书·儒林传上·刘昆》:“诏问昆曰:‘前在江陵,反风灭火,后守弘农,虎北渡河,行何德政而致是事?’昆对曰:‘偶然耳。’左右皆笑其质讷。帝叹曰:‘此乃长者之言也。’”
Example
但知私财不入,公事夙办,便云我能治民,不知诚己刑物,执辔如组,~,化鸱为凤之术也。 ◎北齐·颜之推《颜氏家训·勉学》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s