en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
反经合义
Pinyin
fǎn jīng hé yì
Explanation
Meaning
虽违背常道,但仍合于义理。
Context
《北史·尔朱荣传》:“荣女先为明帝嫔,欲上立为后,帝疑未决。给事黄门侍郎祖莹曰:‘昔文公在秦,怀嬴入侍。事有反经合义,陛下独何疑焉?”
Example
然杨能~,足矫奢葬之愆。 ◎唐·刘知幾《史通·杂说中》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s