en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
飞文染翰
Pinyin
fēi wén rǎn hàn
Explanation
Meaning
挥笔疾书。
Context
《旧五代史·唐书·卢程传》:“承业之曰:公称文士,即合飛文染翰,以济霸国,尝命草辞,自陈短拙,及留职务,又以为辞,公所能者何也。”
Example
词人才子,则名溢于缥囊;~,则卷盈乎缃帙。 ◎南朝梁·萧统《文选序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.141s