en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
逢君之恶
Pinyin
féng jūn zhī è
Explanation
Meaning
执迎合昏庸的执政者,引他去干坏事。
Context
《孟子·告子下》:“长君之恶其罪小,逢君之恶其罪大。”
Example
其时有个佞臣伯,~,劝他穷奢极欲,诛戮忠臣。 ◎明·冯梦龙《古今小说》第二十二卷
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s