en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
改弦易张
Pinyin
gǎi xián yì zhāng
Explanation
Meaning
犹改弦更张。比喻改革制度或变更计划、方法。
Context
《三国志·吴志·孙休传论》:“休以旧爱宿恩,任用兴布,不能拔进良才,改弦易张,虽志善好学,何益救知己乎?”
Example
陛下如不~,臣见麋鹿复游于姑苏台矣。 ◎《陈书·傅縡传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.463s