en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
感慨激昂
Pinyin
gǎn kǎi jī áng
Explanation
Meaning
情绪激动,精神昂扬。
Context
清·邵长蘅《侯方域魏禧传》:“[魏禧]其为文主识议,凌厉雄健,不屑屑抚拟如世之貎似大家者,遇忠孝节烈事,则益感慨激昂,摹画淋漓。”
Example
其始也,犹稍稍~,思自表见;一限以资格,此士大夫所以尽奄然而无有气者也。 ◎清·龚自珍《明良论三》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s