en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
各行其志
Pinyin
gè xíng qí zhì
Explanation
Meaning
各人执照各人的意志行事。同“各从其志”。
Context
《北史·宇文孝伯传》:“尉迟运惧,私谓孝伯曰:‘吾徙必不免祸,奈何?’孝伯曰:‘今堂上有老母,地下有武帝,为臣为子,知欲何之!且委质事人,本徇名义,谏而不入,将焉逃死?足下若为身计,宜远之。’于是各行其志。”
Example
范景仁与温公为异性兄弟,心未尝不合,元祐出处,~,不失为同也,人安得议其优劣? ◎宋·戴埴《鼠璞·温公申公议论》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 1.561s