en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
贯通融会
Pinyin
guàn tōng róng huì
Explanation
Meaning
犹言融会贯通。把各方面的知识和道理融化汇合,得到全面透彻的理解。
Context
宋·袁燮《〈象山先生文集〉序》:“自始知学,讲求大道,弗得弗措,久而寝明,又久而大明,此心此理,贯通融会,美在其中,不劳外索。”
Example
泥法而不知变,非算之胜也,盖有~、神而明之者存焉。 ◎明·吴承恩《〈诸史将略〉序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s