en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
桂薪玉粒
Pinyin
guì xīn yù lì
Explanation
Meaning
指柴米昂贵。
Context
典出《战国策·楚策三》:苏秦之楚,三日乃得见乎王。谈卒,辞而行。楚王曰:寡人闻先生,若闻古人。今先生乃不远千里而临寡人,曾不肯留,原闻其说。对曰:楚国之食贵於玉,薪贵於桂,谒者难得见如鬼,王难得见如天帝。今令臣食玉炊桂,因鬼见帝。
Example
公婆年迈,慈母身孤,兼之室似罄悬,谁办~。 ◎明·陈汝元《金莲记·惊讹》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s