en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
含齿戴发
Pinyin
hán chǐ dài fā
Explanation
Meaning
口中有齿,头上长发。指人类。
Context
《魏书·韩子熙传》:“遂乃擅废太后,离隔二宫,拷掠胡定,诬王行毒,含齿戴发,莫不悲惋。”
Example
固宜~之伦,生死沐浴于覆焘之下,未有能喧者也。 ◎清·王夫之《绎思》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s