en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
黑言诳语
Pinyin
hēi yán kuáng yǔ
Explanation
Meaning
犹言胡言乱语。指没有根据,不符实际的瞎说,或说胡话。
Context
清·李塨《原道》:“异端乃曰道生天地,曰有物混成,先天地生。是道为天地前一物矣。天地尚未有,是物安在哉?且独成而非共由者矣,何以谓之道哉?谁生之哉?道家黑言诳语,大率类此。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s