en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
胡思乱量
Pinyin
hú sī luàn liàng
Explanation
Meaning
犹胡思乱想。指没有根据,不切实际的瞎想。
Context
宋·苏辙《龙川别志》卷下:“慈圣意不怿,曰:‘皇亲辈皆笑太后欲于旧涡寻兔儿。’闻者惊惧,皆退数步立。独琦不动,曰:‘太后不要胡思乱量。’”
Example
切宜便就脚下一切扫去,而于日用之间,稍立程课,著实下工夫,不要如此~过却日子也。 ◎宋·朱熹《答潘文叔书》之一
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.483s