en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
狐听之声
Pinyin
hú tīng zhī shēng
Explanation
Meaning
指冰下水流之声。
Context
《水经注·河水一》引《述征记》:“冰始合,车马不敢过,要须狐行,云此物善听,冰下无水乃过,人见狐行方渡。”北齐颜之推《颜氏家训·书证》:“狐之为兽,又多猜疑,故听河冰无流水声,然後敢渡。”
Example
别浦宵凝,~乍绝;回汀晓合,虫疑之质俄生。 ◎唐·林滋《阳冰赋》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s