en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
狐鸣鱼书
Pinyin
hú míng yú shū
Explanation
Meaning
指起事者动员群众的措施。
Context
《史记·陈涉世家》:“乃丹书帛曰‘陈胜王’,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又閒令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰‘大楚兴,陈胜王’。”
Example
如~之类,至诈为吉兆以动众。 ◎宋·罗大经《鹤林玉露》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s