c
cì shāng
stab / puncture (wound)
d
diàn jí
( n. )electric shock; lightning stroke
g
gē shāng
slash
gǔ zhē
( n. )fracture of bones
s
shāng kǒu
wound / cut
shì gù
accident
shòu shāng
suffer injuries (in an accident, etc.)
shuǐ pào
bubble / blister
t
téng
(it) hurts / love fondly / ache / pain / sore
tòng
ache / pain / sorrow
z
zhòng dú
to be poisoned / poisoning
Previous list
Women's clothing
Next list
Muscles and skeleton
Page served in 0.284s